•Δίκτυα Υπολογιστών

•Δίκτυα Υπολογιστών


Η advance-IT παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την εγκατάσταση τοπικών ασύρματων ή ενσύρματων οικιακών και εταιρικών δικτύων.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τη μελέτη και την υλοποίηση ενός δικτύου από την αρχή. Επιλέγουμε το κατάλληλο υλικό, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες δικτύωσης και προσχωρούμε στην εγκατάσταση στο χώρο σας. Ακόμα αναλαμβάνουμε την επέκταση ή την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος δικτύου σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Οποιοδήποτε πρόβλημα κι αν αντιμετωπίζετε, μπορείτε να βασιστείτε στην τεχνογνωσία και στον επαγγελματισμό μας. Κατά την επίσκεψη, γίνεται μία πρώτη εκτίμηση της βλάβης ή της αναβάθμισης, και ενημερώνουμε για το χρόνο και το κόστους επισκευής.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Κατασκευή και Συντήρηση Δικτύων.
  • Ασύρματα / Ενσύρματα Δίκτυα
  • Παραμετροποίηση για Ασφάλεια Δικτύων.
  • Υλοποίηση VPN.
  • Απομακρυσμένη Διαχείριση.
  • Σύνδεση / Παραμετροποίηση Δικτυακού Εξοπλισμού
  • (Routers, Switches, Firewalls, Printers, Scanners, IP cameras, Smart TV κ.α.)