•Εγκατάσταση Δορυφορικών Συστημάτων

•Εγκατάσταση Δορυφορικών Συστημάτων


Η advance IT αναλαμβάνει εγκαταστάσεις, συντηρήσεις και εφαρμογές κεντρικών κεραιών τηλεόρασης. Παρέχει και εγκαθιστά επίγεια και δορυφορικά συστήματα λήψης και μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος. Αναλαμβάνει την τοποθέτηση του δορυφορικού πιάτου αλλά και τον έλεγχο, την επισκευή ή τη ρύθμιση στο ήδη υπάρχων ( Cosmote TV , Nova TV , Digea TV ). Ακόμα και αν δεν υπάρχει ο δορυφορικός εξοπλισμός μπορούμε να παρέχουμε ότι χρειάζεται για μια σωστή εγκατάσταση (δορυφορικό πιάτο, lnb – μεταλλάκτης, βάση στήριξης του δορυφορικού πιάτου, καλώδια κτλ). Μπορούμε να διανείμουμε οποιασδήποτε πηγή εικόνας μέσω επίγειου ψηφιακού η δορυφορικού σήματος ή να μετατρέψουμε δορυφορικό σήμα σε επίγειο ψηφιακό η αναλογικό. Ακόμα και αν πρόκειται για δορυφορική εγκατάσταση ή για σύστημα Head End για τη προβολή των ψηφιακών καναλιών Mpeg4 χωρίς την ανάγκη αλλαγής τηλεοράσεων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Οικιακές Εφαρμογές Επίγειων & Δορυφορικών Προγραμμάτων Λήψης
  • Δορυφορικές Εφαρμογές Ξενοδοχείων
  • Κεντρικές Κεραίες Τηλεόρασης
  • Δορυφορικά Συστήματα / Δορυφορικές Κεραίες
  • Ψηφιακές Επίγειες Κεραίες / Ψηφιακοί Δέκτες
  • Λήψη όλων των Δορυφόρων
  • Συνεργασία με Edition , Televes