Νέες Υπηρεσίες : Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Νέες Υπηρεσίες : Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων


adv@nce IT / Software Solutions

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων με ERP Συστήματα


Μηχανογράφηση, σαν όρος, είναι η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι ίσως το πιο βασικό εργαλείο για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών της. Η σωστή μηχανογράφηση παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, εξαλείφει τα λάθη του ανθρώπινου παράγοντα και διευκολύνει την ολοκλήρωση των εργασιών. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση στη σωστή μηχανογράφηση είναι η επιλογή, η εγκατάσταση και η εφαρμογή του κατάλληλου για κάθε περίπτωση software (λογισμικό ή προγράμματα) καθώς και των περιφερειακών συστημάτων.

Στον τομέα της Μηχανογράφησης η adv@nce IT μπορεί να παρέχει άρτιες και οικονομικές λύσεις καλύπτοντας κάθε ανάγκη μιας επιχείρησης. Κύριος στόχος ήταν και εξακολουθεί να είναι η καθολική εξυπηρέτηση των πελατών μας ιδιαίτερα μετά την πώληση. Με παροχή εξειδικευμένων λύσεων, πλήρη τεχνική κάλυψη και συνέπεια ενισχύουμε και υποστηρίζουμε και μετά «την απομάκρυνση απ’το ταμείο». Η γνώση του χώρου, η μεγάλη πείρα που έχουμε πλέον στο αντικείμενο, σε συνδυασμό με τα αυστηρά κριτήρια επιλογής εξοπλισμού, μας εξασφαλίζουν ως τους πλέον αξιόπιστους παροχείς υπηρεσιών πληροφορικής. Έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες πληροφορικής προωθώντας και υποστηρίζοντας στην αγορά επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα πληροφορικής (Software & Hardware), μηχανών γραφείου και τηλεφωνίας .

Με την νέα συνεργασία και την είσοδο του Software Administrator, Θεόδωρου Σωτηρίου μπορούμε να παρέχουμε αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις, στον τομέα της Μηχανογράφησης, σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα με το αντικείμενο ή το μέγεθος της. 

Το λογισμικό που χρησιμοποιούμε έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από τους συνεργάτες μας και δεν είναι απλά ένα software που εισείχθει και μεταφράστηκε στην Ελλάδα. Είναι ¨κτισμένο¨ και παραμετροποιημένο στα ελληνικά δεδομένα και με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ελληνικών επιχειρήσεων.

Είναι 100% συμβατό με κάθε φορολογικό μηχανισμό και συμμορφώνεται πλήρως με τους νόμους και τις φορολογικές διατάξεις του ελληνικού κράτους.